تبلیغات
آن من - پروانه
سه شنبه 17 آبان 1390

پروانه

   نوشته شده توسط: توکا    


این روزها

 احساس پروانه ای را دارم

که

تنها

چند ساعت

فرصت زندگی دارد!