تبلیغات
آن من - آخرین عشق
چهارشنبه 9 شهریور 1390

آخرین عشق

   نوشته شده توسط: توکا    اگر

حتی

یک روز

 از دنیا

 باقی مانده باشد،عاشق

خواهم شد!