تبلیغات
آن من - تنهایی
چهارشنبه 2 شهریور 1390

تنهایی

   نوشته شده توسط: توکا    کوله بار تنهایی ام

راهمه جا

با خود

به دوش می کشم
 

خانه ،

خیابان،

سینما،

پارک !

پی نوشت:«کوه ها با همند و تنهایند، مثل ما با همان تنهایان»!

(شاملو)