تبلیغات
آن من - حقیقت
شنبه 16 مهر 1390

حقیقت

   نوشته شده توسط: توکا    


برای هر یک از ما در آسمان ستاره ای است
،

 
آنقدر دور از دسترس

که در ازای اشتباهاتمان هرگز رنگ نخواهد باخت.


-----------------


روزی که ما به اندکی احسان رضایت دهیم،

حتی مرگ هم نخواهد توانست

 آن روز را از صحنه تقویم برکند.


-----------------


هیچ چیز آرامش بخش تر از حقیقت نیست.


کریستیان بوبن