تبلیغات
آن من - خاطره روشن
پنجشنبه 4 خرداد 1391

خاطره روشن

   نوشته شده توسط: توکا    خاطره ات روشن است و درخشان


همچون پنجره ای که رو به روشنایی باز می شود صبحگاه


لطیف است و پاک


همچون کوچه های خیس و باران دیده عصرگاه


عمیق است و ژرف


همچون آسمان پرستاره شبانگاه


زیبا و بی همتاست


همچون صداقت و راستی!