تبلیغات
آن من - حلول
جمعه 17 شهریور 1391

حلول

   نوشته شده توسط: توکا    
با تو من تا انتهای دردها سفر کردم

با تو من تا اوج شادی پر گشودم

با تو  خندیدم و گریه کردم

با تو  ذره ذره جوانه زدم و بزرگ شدم

و تو در وجودم حلول کردی

همچون جان در بدن

و با من یکی شدی

و یکی شدیم

چه بمانی چه بروی!