تبلیغات
آن من - دروغ
جمعه 23 دی 1390

دروغ

   نوشته شده توسط: توکا    چه سود که شب فرا رسد

و

تاریکی همه جا را فرا گیرد


 وقتی که

کوچکترین دروغ ها

در

اعماق تاریکی

بزرگتر از همیشه

احساس می شوند!