تبلیغات
آن من - گل من روز به خیر
سه شنبه 9 اسفند 1390

گل من روز به خیر

   نوشته شده توسط: توکا    از آنجا که چندتن از دوستان عزیز به خشن، سیاه، مکدر و خنجری بودن مطلب قبلی انتقاد کرده اند،برای اینکه به دوستان ثابت کنیم افسردگی حاد و مزمن نداریم و تلخی و سیاهی در ذاتمان نیست بلکه اکتسابی از فضای بیرون است، این مطلب جدید را به همه دوستان تقدیم می کنیم!

گلِ من روز به خیر!

صبح شد دل هوس گفتن كرد

گفتن از رسم غریب دنیا

دوری از خامشی و خفتن كرد


گفتم امروز بگویم با تو

چند چیزی كه برایت خوب است

زندگی طعم عجیبی دارد

گاه شیرین و لذیذ

گاه گس چون تردید


این مهم نیست كدامش باشد

مهم این است كه

هر ثانیه عاقل باشی

دوستانت خوبند

دشمنانت بهتر


دوستی از پس زشتی زیباست

حرف از دل به حرامی نزنی

خرمن راز نهان آتش و سرخی نزنی

راز با اهل نیازت واگو

مهم این است كه از حرف چه برداشت شود

خوب اندیشه كنی

خوب تفسیر كنی


زندگی آسان است

با رفیقان به عسل حرف بزن

با غریبان به درایت با فكر

دل شكستن هنر انسان هاست

بهتر این است كه

قید هنرت را بزنی


خوبِ من، حرف تمام است

ولی،

من دلم سخت برای گل نازم تنگ است


خوبِ من، خوب بمانی چون گل

گل من پاك بمانی چون عشق

 

مونا گودرزی