تبلیغات
آن من - همسایه دریا
جمعه 1 اردیبهشت 1391

همسایه دریا

   نوشته شده توسط: توکا    سه سال است

بهار که می شود

شب هنگام

تو می آیی

برای آخرین بار

از در وارد می شوی

سلام می کنی

حالت خوب نیست

شب برای آخرین بار

 به تو شب بخیر می گویم

صبح که می شود می روی

برای آخرین بار

راستی! قبل از رفتنت

خواب دیده بودم

امواج دریا به پنجره خانه می کوبند

خواب دیده بودم

در اعماق دریا شنا می کنم


سه سال است

همسایه دریا شده ام