تبلیغات
آن من - گمان باطل
شنبه 24 اردیبهشت 1390

گمان باطل

   نوشته شده توسط: توکا    

چه گمان باطلی!

 

همه داشته هایم از آن من نیستند.

 

همه چیز عاریتی است.